STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA

Za posledné roky sa rozsah požiadaviek pre úspešnú strategickú a krízovú komunikáciu značne sprísnil, keďže nástroje ako efektívna správa reputácie predpokladajú nárast prominentnej úlohy v úspešných operáciách. Palatin Group podporuje svojich klientov a ich poradcov pri integrácii niekoľkých disciplín, ktoré zahŕňajú veľkú škálu tradičných a digitálnych mediálnych kanálov. Naším cieľom je vyvinúť istú úroveň zacielenej efektívnej stratégie, ktorá zlepší povesť a klientov nasmeruje na cestu, ktorá je v súlade s ich cieľmi.

 

Diskrétny tím odborníkov sa snaží, aby sa ku klientom nedostali negatívne mediálne informácie, ktoré ovplyvňujú medzinárodnú mienku. Náš tím zozbiera fakty, identifikuje potenciálne zdroje, zmapuje stratégie na ovplyvnenie kľúčových hráčov a potom pristúpi k realizácii takej stratégie, ktorá vyformuje názor domácej verejnosti alebo aj oblasti, ktoré pokrývajú medzinárodné médiá.

 

Poskytujeme technické riešenia a fyzickú infraštruktúru, čím podporíme strategickú komunikáciu a ponúkneme odpoveď na súčasnú krízu. Naše investigatívne a inteligentné kapacity, ktoré zhromažďujú údaje, nám navyše umožňujú podporiť klienta, aby sa rozhodol na základe všetkých dostupných informácií.

 

V uplynulých projektoch sme sa zaoberali extrémne citlivými vládnymi situáciami, závažnými obvineniami z previnení a komplexnými záležitosťami, ktoré zahŕňali aj vysokoprofilové alebo korporátne fúzie a akvizície. Vyšetrujeme a poskytujeme asistenciu s rôznorodým nadnárodným personálom, vďaka čomu špeciálne čerpáme z jedinečných vedomostí a skúseností. Sme schopní zavádzať tie najlepšie praktiky a medzinárodné techniky, ktoré sú účinnejšie ako tie, ktoré používa naša konkurencia. Naše zaslúžilé podporné tímy poskytujú mnoho služieb ako medzinárodnú právnu a súdnu podporu, monitorovanie internetových médií, vplyvu sociálnych médií, online spravovanie reputácie a prieskum politickej opozície.