LOGISTIKA

Palatin Group ponúka využívanie koncových zdrojov a logistické schopnosti bez ohľadu na priemysel, takže dokáže naplniť potreby po celom svete. Náš tím pracuje efektívne na každej úlohe – od zmluvy s jedným dodávateľom až po nadväzujúcu spoluprácu a spoločné podniky, a tak ponúka širokú škálu prispôsobivých a spoľahlivých logistických služieb. Postup, ktorý dodržiavame, sa môže skladať z viacerých úloh, a tak naplniť potreby aj tých najrýchlejšie rastúcich a najdynamickejších organizácií.

 

Na každom projekte sa podieľajú také zdroje, aby sa dosiahol najlepší možný výsledok. To posilní riešenia, ktoré jasne podporujú všetky požiadavky klienta, a zároveň sa dodrží časový harmonogram a nákladová efektívnosť. Vďaka rozvinutým vzťahom s partnerskými spoločnosťami, ktoré sa nachádzajú po celom svete, usilovne pracujeme na dosiahnutí aj ťažko dostupných zdrojov za primeranú cenu. Ak existuje spôsob doručenia, nájdeme cestu.

 

Podstatné je, že Palatin Group ponúka istú úroveň výkonnosti a pozornosti na detaily, ktoré vám dodajú kreatívne a efektívne prostriedky na podporu vašej dodávky a problémov s logistikou.

 

Od roku 1998 náš tím účinne riadi veľké spektrum obchodných záležitostí, regulačných prekážok a špecializovaných dodávok produktov a služieb širokej škály v rozličných operačných prostrediach. Do našej klientely patria rôzne vládne organizácie, korporácie a majetní privátni klienti. Schopnosť udržať si nezávislosť počas rozhodovania sa v projektoch a zároveň nebyť obmedzovaný na jeden produkt, postup alebo dodávateľa zaisťuje, že tie najlepšie rozhodnutia budú urobené na základe osvedčenej expertízy a náležitých faktov, čoho výsledkom bude uspokojivý výstup.